Rayonex

                         Bioresonantie therapie
                       Natuurlijk herstel op celniveau

Bioresonantie-therapie bij kanker


Hoe werkt Bioresonantie-therapie

Cellen, weefsels en organen hebben elektromagnetische eigenschappen. De elektrische stroompjes (trillingen) kunnen buiten het lichaam worden gemeten. Elke lichaamscel heeft zijn eigen frequentie. Met behulp van de Biotensor kunnen deze frequenties worden opgemeten. De Biotensor is in vakkundige handen een gevoelig instrument waarmee het lichaam onderzocht kan worden op verstoringen van fysieke of emotionele aard. Hiermee kunnen veranderingen in het lichaam zichtbaar gemaakt worden en kunnen virussen, bacteriën en toxines gemakkelijk worden opgespoord. Aan de hand van de Biotensor wordt duidelijk welk orgaan, of welk deel van het lichaam beschadigd of ziek is. Met Bioresonantie meten we de frequenties van cellen, weefsels en organen. Bioresonantie werkt op het trillings- en energieniveau van het lichaam, ondersteunt het immuunsysteem en beschermt het lichaam tegen ongunstige invloeden. Als het lichaam uit balans is stagneert de energiestroom en kunnen organen minder goed functioneren.
De cellen in het lichaam wisselen informatie met elkaar uit.

In een gezond lichaam functioneert de informatie-uitwisseling ongehinderd. Iedere cel weet wanneer hij zijn taak moet uitvoeren. Door storende invloeden van bijvoorbeeld parasieten, inentingen, stress of straling kan de communicatie tussen cellen verstoord worden. De cellen zijn niet meer goed op elkaar afgestemd waardoor ziektesymptomen zoals pijn, allergieën, chronische vermoeidheid en chronische klachten kunnen ontstaan. Door het lichaam te prikkelen en de werking van organen te stimuleren nemen klachten aanzienlijk af of verdwijnen geheel.


Zijn er bijwerkingen?

Bioresonantie-therapie is pijnloos en heeft voor zover bekend geen nadelige bijwerkingen. Chronische klachten kunnen tijdens de behandeling in een licht acute toestand overgaan, hetgeen als een positief teken opgevat kan worden. Het lichaam geeft daarmee aan in staat te zijn langdurige klachten aan te pakken.

De behandeling kan de afvoer van schadelijke stoffen op gang brengen. Het is van groot belang dat het lichaam deze schadelijke stoffen zo snel mogelijk weer kwijtraakt. Om dit te bevorderen is het belangrijk om in aansluiting op de behandeling mineraalarm water te drinken.

Drink voldoende gezuiverd (bron) water, gemiddeld 1,5 tot 2 ltr. per dag.  Naast voldoende water drinken kan een goed basisch bad een positieve invloed hebben op de reiniging. Het gebruik van alcohol dient op z'n minst zes uur na de behandeling achterwege te blijven. Tijdens de behandeling kunnen Bioresonantie druppels door het apparaat aangemaakt worden. Deze bevatten dezelfde informatie als de gegeven behandeling, specifiek afgestemd op de individuele behoefte van de persoon, en worden meegegeven om het behandelingseffect te versterken. De flesjes dienen iedere behandeling opnieuw meegenomen te worden. Houdt u verder aan de adviezen die u mee heeft gekregen.


Een combinatie van Bioresonantie-therapie en Oncoreflex®-therapie verdient de voorkeur voor het beste resultaat. 

Meer informatie over bioresonantie-therapie vind je hieronder.


De Weg van Kanker

Rayonex Bioresonantie

Bioresonantie therapie
Natuurlijk herstel op celniveau

Bioresonantie therapie


een ondersteunende therapie bij kanker